รูปภาพกิจกรรม

แถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม อ่านต่อ.
ดำเนินการทางวินัย การสอบสวนคดีวินัย การสืบสวนข้อเท็จจริง อ่านต่อ.
รอง ผบช.ภ.7 ประชุมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน อ่านต่อ.
ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ปล่อยปลา อ่านต่อ.
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พร้อมคณะ มอบชุดสวมใส่ปกปิดร่างกายป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค(PPE) แล อ่านต่อ.
แถลงข่าวการป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าว อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องแบบสนามสำหรับข้าราชการตำรวจ
ลงวันที่ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ :
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สถานีตำรวจภูธรท่าม่วง จำนวน 1 หลัง
ลงวันที่ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่ :
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ลงวันที่ :
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ลงวันที่ :
งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปี 2563
ลงวันที่ :
บัญชีงบทดลองของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563
ลงวันที่ :
ประกาศ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Video