รูปภาพกิจกรรม

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2561 อ่านต่อ.
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ.
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ.
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค 7 อ่านต่อ.
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของตำรวจภูธรภาค7 อ่านต่อ.
“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักของทางราชการ จำนวน 2 หลัง
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ : 22 พ.ย.60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ

Video

ประชาสัมพันธ์ ...ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากการกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ศรกส.ภ.จว.กาญจนบุรี)