รูปภาพกิจกรรม

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อ่านต่อ.
ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ "ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สต อ่านต่อ.
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมครอบครัวและศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก อ่านต่อ.
ตรวจเยี่ยมจุดบริเวณแยกทองผาภูมิ อ่านต่อ.
ปล่อยแถวป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562 อ่านต่อ.
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี อ่านต่อ.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลงวันที่ :
ประกาศขายทอดตลาดอาคารบ้านพักของทางราชการ จำนวน 2 หลัง
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.สังขละบุรี
ลงวันที่ :
ร่าง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ :
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ
ลงวันที่ : 22 พ.ย.60
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สภ.เลาขวัญ

Video

ประชาสัมพันธ์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ