กิจกรรม “วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” 

โพสต์ข้อมูลโดย : Admin

วันที่ 17 ต.ค.2561

พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง
รรท.ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ,
พ.ต.อ.นิคม เครือนพรัตน์
พ.ต.อ.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ 
รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี

พ.ต.อ.สมศักดิ์ สุวรรณฉิม
พ.ต.อ.ณธรรศ ชัยรัตน์
ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.กาญจนบุรี
พร้อมด้วย กต.ตร.ภ.จว.กาญจนบุรี
ข้าราชการตำรวจ กก.1 บก.ทท.3
ข้าราชการตำรวจ ฝอ.ฯ / กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี

ร่วมพิธีเนื่องในกิจกรรม “วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”
บูชาศาลพระภูมิ 
เคารพธงชาติ 
กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณและอุดมคติตำรวจ
อ่านสาร ผบ.ตร.
รรท.ผบก.ฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 9
ร่วมพิธีสงฆ์

ณ ภ.จว.กาญจนบุรี

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ:

คำอธิบายภาพ: